Ծրարի տպագրություն

ՔանակA6A5A4A3
100100150200350
20090130170320
30080100150300
5007090120250
10006080100200
Գները չեն ներառում ծրարի արժեքը