Ֆլայերի տպագրություն

Քանակ4+4
508000
10014000
20024000
30029000*
50042000*
100075000*
35000**
300050000**
500075000**
Լազերային տպագրություն, թուղթ 170գր, չափ՝ 20×9.5, 1 աշխատանքային օր
** Օֆսեթ տպագրություն, թուղթ 170գր, չափ՝ 20×9.5 , 7-10 աշխատանքային օր
* Դիզայնը ներառում է