Սկանավորում

Էջերի քանակA4A3
1-10050100
101-3004080
301-8003570
801-3060