Լայնաֆորմատ տպագրություն

Քանակ-մ2 Բաններ Ինքնակպչուն Ինքնակպչուն
ցանց
Ֆիլմ
1-5 2500 2500 3500 4000
5-100 2000 2000 3000 3500
101-300 1950 1950 2950 3450
301- 1900 1900 2900 3400