Բուկլետների տպագրություն

Քանակ 4+4
20 10000
50 20000
100 34000
200 60000
300 84000*
500 130000*
1000 240000*
50000**
2000 80000**
5000 200000**
Լազերային տպագրություն, թուղթ 170գր, չափ՝ A4, 1 աշխատանքային օր

** Օֆսեթ տպագրություն, թուղթ 170գր, չափ՝ A4, 7-10 աշխատանքային օր

* Դիզայնը ներառում է