Բուկլետների տպագրություն

Քանակ4+4
2010000
5018000
10029000
20050000
30069000*
500105000*
1000200000*
50000**
200080000**
5000200000**
Լազերային տպագրություն, թուղթ 170գր, չափ՝ A4, 1 աշխատանքային օր

** Օֆսեթ տպագրություն, թուղթ 170գր, չափ՝ A4, 7-10 աշխատանքային օր

* Դիզայնը ներառում է