Լայնաֆորմատ տպագրություն

Քանակ-մ2

Բաններ

Ինքնակպչուն

Ինքնակպչուն
ցանց

Ֆիլմ

1-5

2500

2500

3500

4000

5-100

2000

2000

3000

3500

101-300

1950

1950

2950

3450

301-

1900

1900

2900

3400