Այցեքարտերի տպագրություն

Քանակ4+04+4
4820003500
9640006500
204700012500
3001000017000
5001700028000
100027000
10000**
37000
10000**
200041000
20000**
62000
20000**
300060000
30000**
80000
30000**
Լազերային տպագրություն, չափ՝ 9×5, թուղթը՝ 300գր, 1 աշխատանքային օր

**Օֆսեթ տպագրություն, չափ 9×5, թուղթը՝ 350գր, 7-10 աշխատանքային օր: