Դրոշների տպագրություն

Քանակ 1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ
1-5 4000 5000 6000 7000 8000
6-15 3500 4500 5500 6500 7500
16-50 3200 4200 5200 6200 7200
51-100 3000 4000 5000 6000 7000
ՍԵՂԱՆԻ ԴՐՈՇ, ԿՏՈՐԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՁՈՂ, ՔԱՐԵ ՀԵՆԱԿ, ՉԱՓ 12×24

 

Քանակ

Միակողմանի

Երկկողմանի

1-5

1000

1500

6-15

500

700

16-50

400

550

51-100

300

400

101-200

250

350

201-300

220

320

301-500

200

280

ՁԵՌՔԻ ԴՐՈՇ , ԹՂԹԻՑ, ՉԱՓ՝ 9×20, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՁՈՂ

 

Քանակ-Մ2 4+0
1-10 10000
11-20 9000
21- 8500
ԴՐՈՇ ՄԵԾ, ԳԻՆԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ԿՏՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ