Դրոշների տպագրություն

Քանակ 1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ
1-5 2500 3000 4000 5000 6000
6-15 2200 2700 3700 4700 5700
16-50 1800 2400 3400 4400 5400
51-100 1600 2000 3000 4000 5000
ՍԵՂԱՆԻ ԴՐՈՇ, ԿՏՈՐԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՁՈՂ, ՔԱՐԵ ՀԵՆԱԿ, ՉԱՓ 12×24

 

Քանակ 4+0 4+4
1-5 350 700
6-15 200 400
16-50 170 330
51-100 150 280
ՁԵՌՔԻ ԴՐՈՇ , ԹՂԹԻՑ, ՉԱՓ՝ 9×20, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՁՈՂ

 

Քանակ-Մ2 4+0
1-10 10000
11-20 9000
21- 8500
ԴՐՈՇ ՄԵԾ, ԳԻՆԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ԿՏՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ