Lazer Copy

Տպագրություն կրակայրիչների վրա

  Լազերքոփի ընկերությունը առաջարկում է
Կրակայրիչների տպագրության նոր որակ ՀՀ-ում` ՈՒՖ տպագրություն:
ՈՒՖ տպագրության առավելություններն են`
*Որակ
*Մաքրման անհնարինություն
*Տպագրման սեղմ ժամկետներ:

ø³Ý³Ï

Îñ³Ï³ÛñÇã 4+0

1

3000

2-20

5000

21-30

250

31-50

220

51-100

200

101-200

160

201-300

130

301-500

120

501-1000

110

1000-3000

100

3000-

90


- 1/1 -

Copyright © 2021 - LazarCopy.am
Վեբ կայքի պատրաստում - BizNet.am