Lazer Copy

Տպագրություն գրիչների վրա

Լազերքոփի ընկերությունը առաջարկում է
Գրիչների տպագրության նոր որակ ՀՀ-ում` ՈՒՖ տպագրություն:
ՈՒՖ տպագրության առավելություններն են`
*Որակ
*Մաքրման անհնարինություն
*Տպագրման սեղմ ժամկետներ:

ø³Ý³Ï

¶ñÇã 4+0

1

3000

2-20

5000

21-30

200

31-50

170

51-100

150

101-200

120

201-300

100

301-500

90

501-1000

80

1000-3000

70

3000-

60


- 1/1 -

Copyright © 2021 - LazarCopy.am
Վեբ կայքի պատրաստում - BizNet.am